Volcano Name: Tengchong Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 275110
Alternate Name:
Bangeshan
Caopo
Changpo
Chengzilou
Chun-po
Dagongjie
Dakongshan
Daliuchong
Dayingshan
Dongdapotou
Gaozhi
Gungpo
Hawshuenshan
Heikongshan
Heikongshan
Heishan
Huapo
Huoshan
Jiaoshan
Kung-po
Laifengshan
Laoguipo
Longhushan
Longhuxiaoshan
Longtan
Maanshan
Rehai
She-Toe-shan
Shejiushan
Tay-in-shan
Tenchun
Teng-yueh
Tiantishan
Tieguoshan
Tuanshan
Xiaokongshan
Xiaoliuchong
Xiaomipo
Xiaotuanshan
Xiayiluo
Yawushan
Yujiadashan
Volcano Type: Pyroclastic cone(s)
Latitude: 25.2333333333
Longitude: 98.5000000000
Region: Philippines and SE Asia Sub Region: Southeast Asia
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads